Záruční podmínky

Tyto Záruční podmínky se vztahují na zboží, výrobky a služby zakoupené od společnosti Aton s.r.o. (dále jen produkty), zakoupené v internetovém obchodě na adrese www.atonlight.com.

Délka záruky

Nad rámec zákonné záruky 24 měsíců pro spotřebitele, poskytujeme kupujícím (pouze spotřebitelům) prodlouženou záruku v délce 3 let na naše produkty, vyjma případů popsaných v Reklamačním řádu, na které se záruka nevztahuje. Tato prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího našeho produktu, pokud je současně spotřebitelem. Prodloužená záruka se nevztahuje na akumulátory, ani náklady spojené s jejich opravou či výměnou.

V případě prodloužené záruky náš záruční servis nezahrnuje žádné další služby (jako např. náklady na přepravu), tyto náklady nese v rámci naší prodloužené záruky kupující.

V případě prodeje použitého zboží, které bylo používáno, udržováno a/nebo repasováno podle pokynů výrobce, činí zákonná záruka 1 rok, pokud je kupujícím spotřebitel.

Plnění záruční doby začíná dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původní dokladu o koupi, faktury.

Postup pro vyřízení reklamace

Pro vyřízení reklamace nám zašlete e-mail na service@atonlight.com. Můžete nás i předem informovat na tel. +420 776 605 191.

Do e-mailu uveďte Váš kontaktní telefon, co nejvýstižnější popis závady a přiložte naskenovanou kopii faktury ke zboží (tato slouží jako záruční doklad).

Reklamační formulář naleznete zde.

Doporučený způsob odeslání výrobku dodavateli (Aton s.r.o.)

Zboží na servis přijímáme pouze v čistém a kompletním stavu, včetně příslušenství (např. svítilnu vždy včetně nabíječky).

Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nezasílejte na dobírku – zásilka bude odmítnuta.

Výrobek zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

ATON s.r.o.
Sudice 60
675 73 Sudice
Česká Republika

Způsoby vyřízení reklamace

Po přijetí Vámi odeslaného zboží budete e-mailem nebo telefonicky informováni o způsobu provedení opravy a odhadované době jejího trvání.
V případě, že vadu nelze odstranit, Vám bude vadný produkt vyměněn za produkt bez vady. V případě, že ani tato výměna není možná, bude reklamace uzavřena vystavením dobropisu na vadný produkt.

V případě zamítnuté reklamace Vám e-mailem pošleme písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V tomto případě můžete využít možnost placené servisní opravy, viz. Servis.

Nárok na uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem.

Ceník oprav

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

V případě neoprávněné reklamace mohou být kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním, opravou produktu a případnou dopravou.

Hodinová sazba je stanovena ve výši 400,- Kč (pro zahraniční servis 18,- EUR). K tomu je připočtena cena náhradních dílů + poštovné a balné + DPH, viz. Servis.

Závěrečné informace

Detailnější informace naleznete v Obchodních podmínkách.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na service@atonlight.com nebo na telefonním čísle, viz. Kontakty.

Tyto Záruční podmínky a Reklamační řád jsou účinné od 1.11. 2019.

×