Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Aton s.r.o., provozovatel obchodu Atonlight.com, se sídlem Slunečná 398, 252 26 Třebotov, IČO: 60489251, zapsaný v živnostenském rejstříku, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele a zákazníky internetového obchodu www.atonlight.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě užití služeb internetového obchodu Atonlight.com, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa
 • název společnosti
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Při vstupu na naše webové stránky můžeme shromažďovat další informace, jako jsou např. Vaše IP adresa, datum a čas přístupu na náš e-shop, pohyb na webových stránkách (např. jaké odkazy navštěvujete), informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka.

Pokud vstupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu nebo tabletu, můžeme zpracovávat informace i o Vašem mobilním zařízení.

Internetový obchod Atonlight.com může používat k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme přiměřená opatření k tomu, aby osobní data byla zabezpečena a abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů.

Pro bezpečnost přenosu dat je možné používat Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu e-shopu.

Účel zpracování

Poskytované údaje používáme k vyřízení Vaší objednávky, fakturaci, zajištění dopravy a servisních služeb a dodatečnému zákaznickému servisu. Vámi zadané údaje můžete kdykoli změnit. Veškeré osobní údaje k tomu potřebné jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše údaje mohou být využity za účelem marketingové činnosti nebo marketingových soutěží, výsledky těchto soutěží mohou být zveřejňovány. Můžeme také zveřejňovat Vaše fotografie, které nám pošlete v souvislosti se zakoupením našich produktů a umísťovat je na sociální sítě jako jsou Facebook nebo Instagram. Na základě Vašeho souhlasu Vám mohou být zasílána obchodní sdělení. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo sdílení na sociálních sítích můžete kdykoliv odmítnout a zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@atonlight.com.

Po zakoupení zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení.

Spokojenost s Vaším nákupem můžeme zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Ty vám můžou být zasílány, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v tomto programu provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání a vyhodnocení dotazníků a analýz našeho tržního postavení můžeme využívat zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

Poskytovatel internetového obchodu Vám může zasílat reklamní sdělení a aktuální nabídky přes sociální sítě Facebook, Instagram a jiné portály.

Cílenou reklamu můžete odhlásit pomocí odkazů níže:
Facebook
Google
Instagram
Vaše osobní údaje můžeme zpracovat v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku, z důvodu uplatnění našich práv. Na základě oprávněného zájmu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost Aton s.r.o. Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • dopravcům a provozovatelům přepravních služeb
 • subjektům podílející se na dodání zboží či služeb nebo podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy
 • externí auditorské a účetní společnosti
 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují servis serverů, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery
 • provozovateli portálu Heureka.cz, Zboží.cz, Google.com/shopping za výše uvedených podmínek
 • provozovateli obchodu Amazon a Ebay

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu deseti let, nebo po dobu, pro kterou existují zákonné důvody (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje námi vymazány.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na úpravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@atonlight.com.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Detailnější informace naleznete v Obchodních podmínkách.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici na info@atonlight.com nebo na telefonním čísle viz Kontakty.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11. 2019.

×